top_banner

3 ડી યુવી ગુંદર

  • Samsung S21 Ultra UV Glue Tempered Glass

    સેમસંગ એસ 21 અલ્ટ્રા યુવી ગ્લૂ ટેમ્પ્ડ ગ્લાસ

    સેમસંગ, હ્યુઆવેઇ, ઝિઓમી, ઓપીપોઓ અને વીઆઈવીઓનાં મુખ્ય પ્રદર્શનો બધા ઉપયોગ કરે છે મોટી વળાંકવાળા વક્ર સ્ક્રીનો. યુવી ગ્લૂ ટેમ્પ્ડ ગ્લાસ ધરાવે છે એક પ્રકારનું બની, તેમના માટે સારા પ્રદર્શન અને સુરક્ષા પ્રદાન કરી
    ટેમ્પર્ડ ગ્લાસ ગ્રાહકો દ્વારા વ્યાપકપણે સ્વીકૃત છે